Found on the internet.
Vaticaanse huichelaars verbieden
het gebruik van God's eigennaam!